Tulipo Carpet
Obľúbené položky Košík
 

O Klubovej karte

Čo je Klubová karta DIEGO?

Klubová karta je názov vernostného programu DIEGA. Programom Klubovej karty by sme chceli našim zákazníkom vyjadriť poďakovanie a poskytnúť im ďalšie výhody.

 

Princípy Klubovej karty DIEGO

Majiteľom a prevádzkovateľom Programu je DIEGO Kereskedelmi Kft., 2372 Dabas, Beton út 26. (ďalej len: DIEGO). Majitelia Klubových kariet získavajú v obchodoch DIEGO rôzne dodatočné zľavy a akcie.

 

Podmienky členstva a prihlásenia

Programu sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, súhlasí so Všeobecnými podmienkami programu a zaregistruje sa so svojimi údajmi. Každá osoba môže požiadať iba o jednu Klubovú kartu, viacnásobné členstvo nie je možné. Vyplnením a odovzdaním registračného hárku Zákazník vyjadruje svoj súhlas so Všeobecnými podmienkami programu.

 

Informácie o používaní Klubovej karty

Po registrácii Vám DIEGO vystaví kartu. Karta je vo vlastníctve DIEGA. Kartu môže používať iba osoba, ktorá o ňu požiadala, obchodovať s kartou za účelom dosiahnutia zisku je zakázané. Kartu je možné použiť výlučne na maloobchodný nákup. Karta sa môže uplatňiť iba v predajniach DIEGO.

 

Zrušenie registrácie

Členstvo môže Zákazník hocikedy zrušiť, pokiaľ o to požiada v hociktorej predajni DIEGO, alebo elektronicky na adrese info@diego.hu. DIEGO je oprávnené členstvo zrušiť, pokiaľ člen poruší Všeobecné podmienky programu, alebo sa v súvislosti s Programom dopustí hocijakého iného protiprávneho konania.

 

Iné ustanovenia

Zákazníci sú povinní uchovávať Kartu na bezpečnom mieste. Pokiaľ hociktorý zamestnanec DIEGA poskytne Zákazníkovi informácie odlišné od aktuálnych Všeobecných podmienok, nepovažuje sa to za zmenu aktuálnych Všeobecných podmienok. DIEGO si vyhradzuje právo Všeobecné podmienky programu hocikedy zmeniť. Nové Všeobecné podmienky sú platné odvtedy, ako ich DIEGO zverejní na webovej stránke www.diego-slovakia.sk, alebo v jednotlivých predajniach pri pokladni. Prvým použitím Karty po nadobudnutí účinnosti nových Všeobecných podmienok Zákazník vyjadruje svoj súhlas s nimi.

 

Informácie o ochrane osobných údajov

Registráciou vyjadrujem svoj súhlas s tým, aby spoločnosť DIEGO Kereskedelmi Kft.,
2372 Dabas, Beton út 26., IČO: 13-09-083541, ďalej ako: Správca údajov, alebo DIEGO, moje osobné údaje udané na registračnom hárku, počas trvania mojho členstva použila na nasledujúce účely:

• zaradenie do databázy Klubovej karty DIEGO,
• pri udelení osobitného súhlasu: zaradenie do databázy pre newsletter DIEGA a odosielanie ponúk o produktoch  a službách DIEGA
• účasť v marketingovom výskume.
Správca údajov vyhlasuje, že osobné údaje bude používať iba na horeuvedené účely.

 

Dôležité informácie:

Majiteľ karty poskytne svoje údaje dobrovoľne a zároveň vyhlasuje, že takto poskytnuté údaje sú pravdivé. Majiteľ karty môže požiadať o informácie o použití svojich osobných údajov, môže žiadať opravu, resp. vymazanie svojich osobných údajov a má právo na protestovanie a uplatnenie svojich práv na súde. Vymazanie osobných údajov majiteľa karty má za následok automatické zrušenie členstva v Klube DIEGO.

Pin It
Odporučiť stránku e-mailom
Odporučte tento obsah Vášmu rodinnému príslušníkovi, kolegovi, priateľovi, známemu.
Vyplňte formulár a stlačte tlačidlo Poslať e-mail!

Odosielateľ  
Meno:
E-mail:
Adresát  
Meno:
E-mail:
Predmet
Správa
Zadané osobné údaje (e-mailová adresa, meno) použijeme iba pri odoslaní tejto položky a neuchováme ich v žiadnej podobe.
Viac do koša

Obsah košíka:

Tieto produkty Vás môžu tiež zaujímať: